Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Rozumiem
serini cloud

Serini Cloud jest systemem modułowym ERP mającym za zadanie efektywną integracje wielu platform i aplikacji. Jest przeznaczony dla klientów prowadzących sprzedaż krajową jak i zagraniczną poprzez platformy Allegro, eBayAmazon, Amazon FBA, sklepy e-commerce oraz systemy księgowo rozliczeniowe. Nasz system łączy te wszystkie platformy by maksymalnie zwiększyć efektywność działania całego przedsiębiorstrwa. 

jak dział system serini
testuj demo

 

Regulamin

I. Definicje

 1. Serini Polska - z siedzibą w Dębicy przy ul. Gumniska 5, 39-200 Dębica,
  REGON 180311594, NIP 8722231397

 2. System – system obsługi sprzedaży oferowany przez Serini Polska
  na domenie:
  serini-cloud.com

 3. Użytkownik - jest każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

 4. Baza Danych – jest to zbiór aktualnych klientów, zamówień, danych które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa każdego z klientów i podlegają prawnej ochronie. Serini Polska nie udostępnia ani nie sprzedaje bazy danych.

II. Postanowienia wstępne

 1. Korzystając z serini-cloud.com Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Zawarcie umowy następuje w momencie opłaty usługi na podstawie faktury vat.

 3. Regulamin ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem korzystania z Systemu przez Użytkowników, oraz zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych danych osobowych oraz korespondencji.

 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Serini Cloud . Każdy Użytkownik zobowiązany jest,
  z chwilą rozpoczęcie korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Rejestracja wszystkich typów usług odbywa się przez narzędzia znajdujące się na stronie Serini Cloud. Usługi są aktywowane bezpłatnie.

 6. Klient aktywując usługę , oświadcza, iż obsługiwana sprzedaż, na zintegrowanych z Serini Cloud platformach jest prowadzona zgodnie z prawem obowiązującym w krajach , w których jest prowadzona. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Serini Polska.

 7. Klient ma obowiązek podawać prawdziwe i aktualne dane bilingowe podczas rejestracji i korzystania z usługi.

 8. Klient po dokonaniu rejestracji ma prawo do bezpłatnego 14 dniowego okresu testowego.

 9. Serini Polska zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odmówienia uruchomienia usługi, w przydatku naruszenia regulaminu.

 10. Serini Polska ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną procesami nie zależnymi od użytkownika do wysokości abonamentu.

 11. Serini Polska nie ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez oprogramowanie jeżeli dotyczy ona działań użytkownika który miał wpływ na wystąpienie szkody. 

 12. Użytkownik ma obowiązek weryfikacji poprawność każdych importowanych danych ręcznych/masowych do systemu oraz autoryzacji przetwarzanych danych zamówień, dokumentów generowanych przez system i importowanych do zewnętrznych systemów magazynwych zgodnie z obowiązującymi przepisamy prawa. Przepis dotyczy również modelu zaawansowanej ksiegowości amazon FBA gdzie te dane są przetwarzane zgodnie z ustaloną recepturą.  Serini Polska nie ponosi odpowiedzialnośći za szkody wynikłe z nieweryfikowania danych przez użytkownika.  

 13. Serini Polska w razie wystąpienia awarii systemu i braku dostępu do Usługi trwającego ponad 24h od zgłoszenia przez klienta, zobowiązuje się do rekompensaty w postaci 1 darmowego abonamentu na kolejny okres abonamentowy.


III. Faktury i płatności

 1. Serini Polska wystawia fakturę VAT z góry za dany miesiąc rozliczeniowy.

 2. Opłaty :

a) wysokość opłat abonamentowych jest uzależniona od ilości usług jakie aktywuje klient i są one pobierane z góry za dany miesiąc korzystania z usługi.

b) Serini Polska ma prawo zablokować możliwość korzystania z usługi w wyniku braku terminowej opłaty abonamentowej.

 1. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na Koncie Serini Polska.

 2. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej bez podpisu i są przekazywane droga elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji usługi.

 3. Serini Polska oświadcza, że świadczona z jego strony wymiana danych elektronicznych spełnia standardy modelu EDI. Duplikaty papierowe faktur będą wystawiane tylko na żądanie klienta z naliczeniem opłaty za przesyłkę listową zgodnie z cennikami poczty polskiej lub cennikami firm kurierskich.

 

IV. Zmiany oraz rozwiązanie umowy.

 

 1. Serini Polska będzie informowało Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie i cenniku.

 2. Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji nowego Regulaminu i Cennika. Brak akceptacji nowego Regulaminu i Cennika jest równoznaczny ze złożeniem wypowiedzenia warunków umowy.

 3. Klient może zmieniać ustalenia usługi przez kontakt z Biurem obsługi.

 4. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia klient traci możliwość korzystania z usługi a wszelkie dane gromadzone w bazie danych Serini Cloud mogą zostać wygenerowane za odpowiednią opłatą ustaloną między stronami.

 5. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w Formie elektronicznej lub pisemnej przesłanej drugiej stronie na adres siedziby pod rygorem nieważności.

 6. Przez cały czas trwania umowy, Klient ma obowiązek informowania Serini Cloud jeżeli zmieni dane bilingowe. Wraz z komunikatem o zmianie danych firmy Klient ma obowiązek przedstawić skany dokumentów potwierdzających dokonanie zmian.

 7. Po rozwiązaniu umowy, Serini Polska zastrzega sobie prawo do niearchiwizowania jakichkolwiek danych z wyjątkiem duplikatów faktur z opłatami za Usługę. Serini Polska ma prawo skasować wszystkie dane zgromadzone o zamówieniach w dogodnym dla siebie momencie, nie później niż 12 miesięcy od dnia ustania Umowy lub 30 dni od momentu otrzymania polecenia od Klienta w Formie pisemnej.

 

 1. Zasady korzystania z usługi

 1. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Systemu zobowiązuje się, że będzie korzystał z niego, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i korekt w symbolach , ean i asin na portalach jakie określone zostaną w zawartych umowach lub zadeklarowanych obsłudze serini-cloud.

 3. Użytkownik ma obowiązek wprowadzić wszystkie potrzebne korekty i zmiany na swowich aukcjiach oraz kartach produktów by zachować pełną spójność danych ean lub asin  lub symboli (SKU). Każdy wprowadzony produkt oraz jego wariant musi mieć unikalny symbol (SKU) ean , asin. Wykluczeniu podlega tylko Allegro ponieważ jego api nie daje technicznej możliwości wpisania unikalnego symbol (SKU)  ani ean do aukcji  dlatego też nie mam możliwości obsłużenia wariantu ani pod kontem przypisania odpowiedniego produktu do zamówienia jak i aktualizacji stanu magazynowego.

 4. Serini Polska zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi, za które Klient wniósł opłate abonamentową z wyłaczeniem sytuacji niezależnych od Serini Polska.

 5.  Podstawowa licencja obejmuje  rejestracje uprawnień dla maksymalnie 5 użytkownikowników. Dodanie każdego kolejnego jest odpłatne zgodnie z cennikiem na naszej stronie.

 6. Serini Polska ma obowiązek poinformowania Klienta o ograniczeniu usługi lub pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Opłata Abonamentowa za Usługę obejmuje bezpłatne wsparcie techniczne w zakresie :

      a) czas interwencji od zgłoszenia problemu z systemem do 24h

      b) opieka nad właściwym funkcjonowaniem procesów integracji

      c) opieka anty-wirusowa

    d) Aktualizacje systemu (prace konserwacyjne)

8. Wprowadzanie usprawnień pod kontem indywidualnych wymagań klienta, których wykonanie jednego działania nie przekracza (1h roboczogodziny). Jeżeli czas wykonania danego usprawnienia przekracza 1h roboczogodzinę ale zostanie uznane ono przez moderatorów systemu za "usprawnienie rozwojowe", będzie wprowadzone bez ponoszenia żadnych kosztów ze strony klienta.

9. Opłata abonamentowa za Usługę nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi.

10. Wsparcie techniczne dostępne przez, skype, life chat pon- pt w godzinach (9:00-17:00).

VI.Dane techniczne serwera do integracji z zewnętrznymi systemami księgowo rozliczeniowymi

Minimalne wymagania 

 - Komputer z procesorem 2.0 GB

 - 3Gb pamięci operacyjnej RAM

 - ok. 500MB wolnego miejsca na dysku twardym

 - Karta graficzna obsługująca rozdzielczość co najmniej 1024x768 px

 - dostęp do internetu 5MB/s symetryczne

Zalecane wymagania

 - Komputer z procesorem 2.0 GB

 - 4Gb pamięci operacyjnej RAM

 - ok. 500MB wolnego miejsca na dysku twardym

 - Karta graficzna obsługująca rozdzielczość co najmniej 1024x768 px

 - dostęp do internetu 20MB/s symetryczne

Wymagania systemowe:

 - Windows (Vista SP2, 7 SP1, 8,10)

 - Windows Server 2008 R2 SP1

 - Windows Server 2012 R2

 - Java 1.8

 - Mysql 5.6.20

 

Wymagania dotyczące spójnośći danych na wszystkich platformach

Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia poprawnie Symboli  ASIN , EAN, SKU na wszystkich platformach jakie zostaną podłączone do serini-cloud. W przeciwnym razie ani stany magazynowe ani zamówienia nie będą poprawnie wykonywać zleconych im zadań.

VII. Odpowiedzialność Serini Polska 

 1. Serwis proponowany przez Serini Polska nie udostępnia danych które mogły by naruszać zapisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Serini Polska dołoży wszelkich starań aby dane przekazywane przez Użytkowników nie będące danymi osobowymi, były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem ich prywatności. 

 3. Użytkownicy zobowiązani są zachować poufne Hasło, dzięki któremu nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do osobistych treści Serwisu.

 4. Wszelkie ryzyko związane z dobrowolnym udostępnieniem danych osobistych do publicznego użytku ponosi Użytkownik.

 5. Wszystkie hasła przekazywane przez klientów są szyfrowane algorytmem Md5. Zabezpieczenia po stronie serwera zapewnia profesjonalny hosting należący do firmy serveradmin.pl s.c. , linuxpl.com.  Protokół transmisji plików SFTP, protokół szyfrowania SSL. 

 

VII. WARUNKI ODSTĄPIENIA

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 2. Umowa rozwiązuje się również z chwilą nie uregulowania płatności Usługę.

 3. Zamawiający może przesłać listem poleconym Stosowne oświadczenie
  o odstąpieniu poświadczone podpisem i pieczątką do Siedziby firmy na adres: Serini Polska ul. Gumniska 5, 39-200 Dębica, lub drogą elektroniczną na info@serini.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serini Polska nie ponosi odpowiedzialności, za działania Użytkownika naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Serini Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wywołane między innymi przez:

a) włamaniem do systemu poprzez nie dostateczne zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu przez Użytkownika.

b) Przejęciem haseł przez osoby trzecie,

 1. Wszelkie uwagi, lub naruszenia niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: info@serini-cloud.pl


IX. ZMIANY REGULAMINU

 1. Serini Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany będą udostępniane na stronie Serini Cloud.